Disclaimer

De op de site getoonde informatie is door Klussenbedrijf Tukker met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door Klussenbedrijf Tukker afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.